Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı No:1/101

Tel: (0362) 6112104
Tel: (0362) 6112005
Fax: (0362) 6112454

}

Hafta İçi Her Gün
08:00 - 17:00

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Hasan İSLAM

Hasan İSLAM

Destek Hizmetleri Müdürü V.

1966 yılında Yakakent’de doğdu. İlk ve Orta Okulu Yakakent’te, Liseyi Alaçam’datamamladı.1988 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 1990 – 1991 yılları arasında Dalyan Su Ürünleri, 1993 – 1997 yılları arasında Baysun Su Ürünlerinde çalıştı. Askerliğini Kilis 2.Hudut Taburunda Yedek Subay olarak yaptı. 1997 yılında Sınıf Öğretmeni olarak Hakkari’ye atandı. 2001 – 2012 yılları arasında, Sinop Küplüce, Yakakent Kayalı, Erdoğan Cebeci ve Kozköy İlkokullarında çalıştı. 15 Ağustos 2012 tarihinde kurumlar arası nakil ile Yakakent Belediyesinde memur olarak çalışmaya başladı. 15 Mayıs 2013 – 09 Ocak 2018 tarihleri arası Yazı İşleri Müdürü 10 Ocak 2018 tarihinden itibaren Destek Hizmetleri Müdürü V. olarak çalışmaktadır. Evli ve bir kız çocuk babasıdır.

Telefon: (0362) 611 21 03
E-mail: hasanislam@yakakent.bel.tr

Görev Alanları :

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev Tanımları

» Yakakent Belediyesine kayıtlı tüm araç, gereç ve iş makinelerin, bakım ve onarımını yapmak ve yaptırmak,

» Yakakent Belediyesine ait tüm araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak,

» Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ihalesi yapılacak işlere ait ihale dosyaları hazırlamak,

» Müdürlük bünyesinde ihalesi gerçekleştirilen işlerin şartnamelerine uygunluğunu takip ve kontrol etmek,

» Yakakent Belediyesine ait araçların, iş makinelerinin günlük, haftalık, aylık bakımlarının yapılmasını sağlamak,

» Müdürlük hizmet binalarının iç ve dış bakım ve onarımlarını yapmak ve yaptırmak.

» Araç sürücülerinin araçlarının görev kâğıtlarını kontrol etmek, görev kâğıdı olmayan araçların kademe bölgesinden çıkışını önlemek,

» Araç sürücülerinin günlük araç kullanıcı bakımlarını yapmalarını ve günlük kullanıcı bakım kontrol formlarının araç sürücüleri tarafından doldurulmasını sağlamak,

» Yakakent Belediyesine ait tüm araçların akaryakıt ihtiyacının akaryakıt istasyonundan karşılaması ile ilgili olarak, sadece görev kâğıdı düzenlemiş araçlara akaryakıt temin etmek ve akaryakıt temini sırasında araçların yakıt kullanımını kontrol etmek maksadıyla araç km’lerini kayıt altına almak.

» Araç sürücülerinin araçlarıyla kademe bölgesinden giriş çıkışlarında araç kayıt defterini doldurmalarını sağlamak,

» Yakakent Belediyesine ait tüm araçların, ruhsatlarını, sigorta poliçelerini hazırlamak ve araçlarla ilgili her türlü evrakın dosyalanmasını sağlamak ve arşiv kayıtlarını muhafaza etmek,

» Araçların yedek parçalarının bakımlı ve her an kullanıma hazır şekilde depolanmasını sağlamak,

» Destek hizmetleri Müdürlüğünün ihtiyacı halinde temin edilmesi gereken her türlü malzemenin ve yedek parçanın öncelikle ucuz, kaliteli TSE standartlarına uygunluğunu kontrol ettikten sonra fiyat araştırmalarını yaparak alınmasını sağlamak,

» Olağanüstü hallerde(yangın, sel, deprem vb.) her türlü personel ve makine ekipmanını seferber etmek,

» Başkanlık Makamı ve diğer müdürlüklerle ilgili yazışmaları ve koordinasyonu sağlamak,

» Yakakent Belediye’sinin ihtiyacı olan hizmet araçlarının teminini sağlamak.

» Araçların sürücülerin üzerine zimmetinin yapılmasını sağlamak,

» Yakakent Belediye’sine ait araçların karıştığı trafik kazalarında gerekli evrakları temin etmek

» Yakakent Belediye’sine ait ömrünü tamamlamış, aşırı derecede arızalı yangın ve trafik kazası nedeniyle kullanılamayacak durumda olan araçların Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkındaki Yönetmeliğe göre ayırma işlemlerini yürütmek.