Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı No:1/101

Tel: (0362) 6112104
Tel: (0362) 6112005
Fax: (0362) 6112454

}

Hafta İçi Her Gün
08:00 - 17:00

Zabıta Amirliği

Erdem Tarık TOPAL

Erdem Tarık TOPAL

Başkan Yardımcısı / Zabıta Amiri

1982 Yılında Alaçamda Doğdu. Ortaokul ve Lise Tahsilini Alaçam Anadolu Lisesinde Tamamladı. Atatürk Üniversitesi Kamu Yönetimi Lisans Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden Mezun Oldu.2006-2010 Yılları Arasında TSK da Görev Yaptı. Mart 2012 Yılında Yakakent Belediyesinde Memur Olarak Göreve Başladı. Nisan 2014 Tarihinden Bu Yana Yürütmekte Olduğu Zabıta Amiri Görevinde İken 06.07.2021 Tarihi İtibariyle Başkan Yardımcısı Olarak Atandı

Telefon: (0362) 611 21 04 – Dahili 113
E-mail: zabitaamirligi@yakakent.bel.tr
E-mail: erdemtariktopal@yakakent.bel.tr

Görev Alanları ve Yetkileri:

Yetkileri

* Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

* Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,

* Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular

* Kanun ve Yönetmeliklerle belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,

* Yakakent Belediyesinin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,

* Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,

* Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, halkın sıkça kullandığı sokakları ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,

* Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,

* 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,

* Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,

* Sahipsiz olup, ilçede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,

* Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

Denetim Hizmetlerimiz

Ruhsat ve Denetim Çalışmaları:

* İlçemiz sınırları içerisinde Belediyenin iznine bağlı olan işyerlerini; İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Kanun ve buna dayalı olarak yürürlüğe konulan yönetmelik hükümleri çerçevesinde ruhsatlandırma, kontrolünü yapma ve sınıflarını tespit etme görevlerini Belediyemiz Zabıta Amirliği gerçekleştirmektedir.