Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı No:1/101

Tel: (0362) 6112104
Tel: (0362) 6112005
Fax: (0362) 6112454

}

Hafta İçi Her Gün
08:00 - 17:00

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Murat KUNDUZ

Murat KUNDUZ

Muhtarlık İşleri Müdür Vekili

01.08.1973 Bafra doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Bafra’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu. 1996 – 2011 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. Halen Yakakent Belediyesinde Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babası.

Telefon: (0362) 611 21 04 – Dahili 125
E-mail: muhtarlıkisleri@yakakent.bel.tr
E-mail: muratkunduz@yakakent.bel.tr

Görev Yetki ve Sorumlulukları :

 1. ilçede görev yapan muhtarlıklarla ilgili bilgi bankasının oluşturulması amacıyla ilçe Muhtarlık Bilgi Sisteminin kurularak yönetilmesi,
 2. İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasının sağlanması,
 3. Muhtarlık işleri müdürlüğüne verilen bütçeyi ilgili mevzuata uygun olarak harcanması ve kayıtlarının tutulması,
 4. Muhtarlann bilgilerini tutmak ve muhtarlar veri tabanının oluşturulması,
 5. Müdürlük görev alanına giren konularda muhtarlar ve diğer ilgili idarelerle yazışmaların yapılması ve evrak kayıtlannın tutulması,
 6. Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri en uygun ortamda alınması, ilgili birimlere iletilmesi ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğinin takip edilmesi,
 7. Belediye ile muhtarlar arasında iletişimi kolaylaştırmak üzere mevcut koşullara uygun iletişim haberleşme ağı kurulması,
 8. Muhtarlardan gelen talepleri ilgili birimler aracılığı ile takip edilmesi ve sonuçlan hakkında ilgililerin gerekçeleriyle birlikte bilgilendirilmesi,
 9. Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanması,
 10. Başkanın, muhtarlarla ilgili yazılı ve sözlü talimatlannın ilgili birimlere ulaştınlması ve takip
  edilerek sonuçlandırılmasının sağlanması,
 11. Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikayet, öneri vb. konulann izlenmesi ile sonuçlann ilgililere en kısa zamanda iletilmesinin sağlanması,
 12. Müdürlük çalışmalarının ilgili mevzuatlar çerçevesinde yönlendirilmesi, denetlenmesi ve
  sonuçlandırılmasının sağlanması,
 13. Müdürlüğün görev alanına giren konularda yürütülen işlerle ilgili düzenli olarak veri toplanması, değerlendirilmesi, rapor hazırlanması ve bu doğrultuda uygulanan sistemleri yönetilmesine yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesi,
 14. Muhtarlarla ilgili oluşturulan faaliyet ve projelerin yürütülmesi ve gerekli koordinasyonunun sağlanması,
 15. Yılın belirli zamanlannda Muhtarlarla “istişare toplantılan” düzenlemek ve mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirmesini yapmak.
 16. Mahalleler bazında gerçekleştirilen Belediye hizmetleri konusunda Muhtarlan bilgilendirmek,
 17. Yakakent Belediyesi tarafından oluşturulan misyon, vizyon ve ana hedeflere ulaşılması için gerekli çalışmayı yapmak.