Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı No:1/101

Tel: (0362) 6112104
Tel: (0362) 6112005
Fax: (0362) 6112454

}

Hafta İçi Her Gün
08:00 - 17:00

Kamera Aydınlatma Metni

YAKAKENT BELEDİYESİ

KAMERA AYDINLATMA METNİ

Değerli Muhataplarımız,

Yakakent Belediyesi olarak giriş-çıkış kontrol noktalarında, hizmet binalarımız, bina dış cephesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam 22 iç mahal, 14 dış mahal olmak üzere 26 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina ve çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapmaktayız. Kameraların kayıt işlemi Yakakent Belediyesi tarafından denetlenmektedir. Kamera kayıtları 7 gün süre ile saklanmakta ve daha sonra güvenli bir şekilde imha edilerek imha işlemi kayıt altına alınmaktadır. Kameralara ilişkin detaylı bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Birimi İç Dış
Başkanlık Hizmet Binası 7 1
Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi 8 8
Yakakent Belediyesi Kültür ve Turizm Tic. A.Ş. 4 5
Yakakent Belediyesi Çamgölü Mesire Alanı 3
Genel Toplam 22 14

Kamera görüntüleri marifetiyle sizlerin video kayıtlarınız, araç plakalarınız, birlikte bulunduğunuz kişilerin görüntüleri işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddesi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla bir hukuki yükümlülüğün yerin getirilmesi amacıyla, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki sebeplerle otomatik yolla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

İşlenen kamera kayıtlarındaki kişisel veriler kolluk kuvvetlerine, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi durumunda yetkili idari ve adli makamlara, kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sorumlusu Olarak İlgili kişilerin Hakları

6698 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri: Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 6698 Sayılı Kanun’un Kapsamıyla İlgili Olmak Üzere İlgili Kişi ile İletişim Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://yakakent.bel.tr adresinde yer alan Belediyemiz tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Belediyemiz ilgili kişilerin söz konusu taleplerini değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanun ile ilgili taleplerinizi, Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan gerçekleştirebilirsiniz. Kabul Etmeme ve İptal Hakkının Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veri kullanımıyla ilgili olmak üzere her türlü soru ve görüşleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Yukarıda yaptığımız açıklamalarla, sizleri bilgilendirmiş ve Aydınlatma Yükümlüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz. Kişisel verilerinizin silinmesini, güncellenmesini, anonimleştirilmesini, yok edilmesini veya kişisel verinizle ilgili başka yasal talepleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığı ile bize taleplerinizi iletebilirsiniz. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanuna uygun olarak mümkün olan en kısa süre içinde ya da yasal süreler içinde (30 gün) sizlere cevap verilecektir.

Dikkat! Bireysel amaçlar için kamera görüntüleri talep edenlere kesinlikle görüntüler verilmeyecektir. Kamera görüntüleri ancak mahkeme kararı, savcılıktan talep gelmesi durumunda veya kolluk kuvvetleri marifetiyle talep edilmesi durumunda temin edilebilecektir.

 

Başvuru Yapacağınız Veri Sorumlusunun Kimliği ve Açık Adresi

Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri

 

Veri Sorumlusu: Yakakent Belediye Başkanlığı.

E-posta           : info@yakakent.bel.tr

Adres             : Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı No:1/101  Yakakent/SAMSUN

Telefon           : (0362) 6112104

: (0362) 6112005

Fax                 : (0362) 6112454