Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı No:1/101

Tel: (0362) 6112104
Tel: (0362) 6112005
Fax: (0362) 6112454

}

Hafta İçi Her Gün
08:00 - 17:00

Kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütülen çalışmalarda bir çerçeve sunması ve çalışmalara dayanak oluşturması açısından Eylem Planları önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple; 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin 11 inci maddesinde,“bütün kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarını, özel sektör ve yerel yönetimleri de kapsayacak eylem planı” hazırlanması faaliyetine yer verilmiştir. İlk Eylem Planı 2007 yılında hazırlanmış olup; 2007 yılından bu yana belirli dönemleri kapsayan eylem planları, o dönemin sorunları, ihtiyaçları ve yapılması gereken faaliyetleri çerçevesinde uygulanmıştır.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, uluslararası kuruluşların, üniversitelerin, medya temsilcilerinin katkı ve katılımıyla, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı, 30 Haziran 2021 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiş olup; CumhurbaşkanımızSayınRecepTayyip ERDOĞAN’ın himayelerinde 01 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen Tanıtım Toplantısı ile   kamuouyu ile paylaşılmıştır.2021-2025 Dönemini kapsayan“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı ilgili tüm Bakanlıklara iletilmiştir.  İlgili Plana, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında “Ulusal Eylem Planları” başlığından ulaşılabilmektedir.

(http://www.aile.gov.tr/ksgm/ulusal-eylem-planlari/kadina-yonelik-siddetle-mucadele-iv-ulusal-eylem-plani-2021-2025/)

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planının yerelde de uygulanmasının sağlanması, yerele özgü sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla 2022-2025 yıllarını kapsayacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Samsun İl Eylem Planıhazırlanmış;Samsun Valisi Sayın Doç. Dr. Zülkif DAĞLI tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve çalışmalara başlanmıştır. İlgili Plana, Samsun Valiliği web sayfasında “Duyurular” başlığında28/01/2022 tarihli duyurudan ulaşılabilmektedir.

(http://www.samsun.gov.tr/kadina-yonelik-siddetle-mucadele-il-eylem-planlari-2022-


Haber Resimleri