Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı No:1/101

Tel: (0362) 6112104
Tel: (0362) 6112005
Fax: (0362) 6112454

}

Hafta İçi Her Gün
08:00 - 17:00

CAY OCAĞI İHALE İLANI
2019-05-12
İLAN

1- Hükümet Konağı ve Belediye Binası giriş katında bulunan Belediyemize ait “Çay Ocağı” 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma teklif usulüyle 2 (iki) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale 21.Mayıs 2019 Salı günü saat 14:00’da Belediye Binası Başkanlık odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

3– Kiraya verilecek olan yerin yıllık muhammen kira bedeli Aylık 500,00 TL. (Beş yüz Türk Lirası) Yıllık 6.000,00 TL (Altı Bin Türk Lirası), geçici teminatı 180,00 TL (Yüz Seksen Türk Lirası)’ dır.

4- İhaleye girmek isteyen iştirakçiler için gerekli belgeler;

İhaleye, Adi Ortaklık, Limited, Anonim, Komandit, Kolektif Şirketler v.b gibi tüzel kişilikler ile kamu yararına çalışan dernekler katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek kişilerden;

a) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimlik kartının aslı,

b) İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı

c) Vekil tayin edilenler için vekâletname aslı, ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

d) Sabıka Kaydı Aslı

e) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Yakakent Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge. (Vekil Tayin Edilen Dahil)

f) Geçici teminat makbuzu ile diğer belgeler, 14 Mayıs 2019 Salı günü saat 13:00’ a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir

5- İhale ile ilgili şartname www.yakakent.bel.tr internet sitesinden ve mesai saatleri içerisinde belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden imza karşılığında temin edilebilir. Şartnameyi imza karşılığı almayan gerçek kişilikler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.

7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Dosyalar & Ekler

ÇAY OCAĞI İHALE ŞARTNAMESİ