yakaıkent
YAKAKENT BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNE İLİŞKİN DUYURUSU

 

Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan asansörlerin tescil ve periyodik(yıllık) kontrolleri aşamalarında, gerek can ve mal güvenliği gerekse işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığının tespiti amacıyla; 24/06/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan ’’Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’’ ile 15/07/2015 tarihli ve 29417 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete ’de yayımlanan ’’Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM:2015/24)’’ çerçevesinde, Söz konusu yönetmeliğin 22. maddesi hükmü gereğince Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Türk Standartları Enstitüsü- Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı görevlendirilmiştir.  Bu kapsamda Yakakent Belediyesi ile Türk Standartları Enstitüsü- Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı arasında 04/02/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık protokol imzalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

error: İçerikler Korunuyor!